Curriculum
Bağlı Dersler Listesi

1. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi AKTS Dersin Dili
BBM101Programlamaya Giriş I3 0 36İngilizce
BBM103Programlamaya Giriş Lab I0 2 14İngilizce
MAT123Matematik I 4 2 56İngilizce
FİZ137Fizik I4 0 45İngilizce
AIN101Birinci Sınıf Seminerleri 1 0 12İngilizce
İNG111Dil Becerileri I3 0 33İngilizce
TKD103Türkçe I2 0 22Türkçe
BEB 650Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 0 2 12İngilizce

2. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi AKTS Dersin Dili
BBM102Programlamaya Giriş I3 0 38İngilizce
BBM104Programlamaya Giriş Lab II 0 2 14İngilizce
MAT124Matematik II4 2 56İngilizce
FİZ138Fizik II4 0 45İngilizce
FİZ117Genel Fizik Laboratuvarı 0 3 12İngilizce
İNG112Dil Becerileri II3 0 33İngilizce
TKD104Türkçe II2 0 22Türkçe

3. Dönem

,
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi AKTS Dersin Dili
BBM201Veri Yapıları3 0 35İngilizce
BBM203Yazılım Lab. I 0 2 12İngilizce
BBM205Kesikli Matematiksel Yapılar3 0 35İngilizce
AIN211Yapay Zekanın İlkeleri3 0 36İngilizce
İST292 İstatistik3 0 35İngilizce
MAT254Temel Doğrusal Cebir3 0 34İngilizce
AİT203Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I2 0 22Türkçe
HAS222İş Sağlığı ve Güvenliği I1 0 11Türkçe

4. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi AKTS Dersin Dili
BBM202Algorithmalar3 0 34İngilizce
BBM204Yazılım Lab. II0 2 12İngilizce
BBM2xxBilgisayar Sistemleri3 0 34İngilizce
AIN200Bilgisayarlar ve Etik 3 0 33İngilizce
AIN212Yapay Öğrenmenin Temelleri 3 0 36İngilizce
AIN214Yapay Öğrenme Lab. 0 2 14İngilizce
AİT204 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II2 0 22Türkçe
HAS223İş Sağlığı ve Güvenliği II 1 0 11Türkçe
Alan Dışı Seçmeli 3 0 34

5. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi AKTS Dersin Dili
AIN300Staj I 0 4 24İngilizce
AIN311Veri Biliminin Temelleri 3 0 36İngilizce
AIN313Veri Bilimi Lab.0 2 14İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli 3 0 36İngilizce
BBMBilgisayar Mühendisliği Teknik Seçmeli 3 0 36İngilizce
Alan Dışı Seçmeli3 0 34

6. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi AKTS Dersin Dili
AIN312Biçimsel Diller ve Özdevinirler Kuramı3 0 36İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli3 0 36İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli Lab.0 2 14İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli3 0 36İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli Lab.0 2 1 4İngilizce
Alan Dışı Seçmeli3 0 34

7. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi AKTS Dersin Dili
AIN400Staj II 0 4 25İngilizce
AIN401Dördüncü Sınıf Seminerleri 0 2 11İngilizce
AIN491Proje I3 2 44İngilizce
AIYapay Zeka Teknik Seçmeli 3 0 36İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli 3 0 36İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli Lab.0 2 14İngilizce
Alan Dışı Seçmeli 3 0 34

8. Dönem

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik - Pratik - Kredi AKTS Dersin Dili
AIN492Proje II 3 2 46İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli3 0 36İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli Lab.0 2 14İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli3 0 36İngilizce
AINYapay Zeka Teknik Seçmeli Lab.0 2 14İngilizce
Alan Dışı Seçmeli3 0 34


Yapay Zeka Teknik Secmeli Dersler

Algı ve Dil Ders Kümesi

 • AIN430 Görüntü İşlemenin Temelleri
 • AIN432 Görüntü İşleme Laboratuvarı
 • AIN431 Bilgisayarlı Görüye Giriş
 • AIN433 Bilgisayarlı Görü Laboratuvarı
 • AIN434 Hesaplamalı Fotoğrafinin Temelleri
 • AIN440 Doğal Dil İşlemeye Giriş
 • AIN442 Doğal Dil İşleme Laboratuvarı
 • AIN441 Konuşma ve Ses İşlemenin Temelleri

Büyük Veri ve Yapay Öğrenme Ders Kümesi

 • AIN420 Derin Öğrenmeye Giriş
 • AIN422 Derin Öğrenme Laboratuvarı
 • AIN421 Bulanık Mantık
 • AIN423 Veri Yoğunluklu Uygulamalar
 • AIN425 Veri Yoğunluklu Uygulamalar Laboratuvarı
 • AIN424 Pekiştirmeli Derin Öğrenmeye Giriş
 • AIN426 Pekiştirmeli Derin Öğrenme Laboratuvarı
 • AIN427 Veri Madenciliğine Giriş
 • AIN429 Veri Madenciliği Laboratuvarı
 • AIN447 Metin Madenciliğine Giriş
 • AIN428 Bilgi Erişimi
 • AIN461 Mantıksal Programlama

Karar Verme ve Robotbilim Ders Kümesi

 • AIN450 Dinamik Sistemler
 • AIN4xx Karar Vermenin Temelleri
 • AIN4xx Robotbilime Giriş
 • AIN4xx Robotbilim Laboratuvarı
 • AIN4xx Çok Etmenli Otonom Sistemler
 • AIN4xx İnsan Robot Etkileşimine Giriş
 • AIN4xx İnsan Robot Etkileşimi Laboratuvarı

Sağlık Alanında Yapay Zeka Ders Kümesi

 • AIN411 Biyoenformatiğe Giriş
 • AIN4xx Medikal Görüntü İşlemeye Giriş
 • AIN4xx Medikal Görüntü Analizi Laboratuvarı
 • AIN4xx Sağlık Alanında Yapay Öğrenme
Hacettepe University Department of Computer Engineering
06800 Beytepe Ankara